THÔNG TIN VỀ VẬN CHUYỂN VÀ GIAO NHẬN

  1. Khách hàng mua vé trực tiếp tại các trung tâm tiNiWorld (địa chỉ các trung tâm: https://tiniworld.com/vi/dia-diem-khu-vui-choi-tiniworld/) hoặc Khách hàng mua vé thông qua các trang thương mại điện tử có hợp tác với tiNiWorld
  2. Trường hợp khách hàng mua vé trực tiếp tại trung tâm: khách hàng có thể mua, nhận vé từ nhân viên của chúng tôi tại quầy bán vé vào cổng và sử dụng ngay các dịch vụ tại trung tâm tiNiWorld
  3. Trường hợp khách hàng mua vé thông qua các trang thương mại điện tử: thời hạn giao hàng, phương thức giao hàng tuân theo quy định của trang thương mại điện tử mà khách hàng mua vé