VÉ THẦN KỲ-CÓ BẠN BÈ ĐI TINI THÊM VUI

[CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ KẾT THÚC]

Từ ngày 10/7/2020, tiNi tiếp tục mang đến cho Khách hàng sử dụng Vé Thần Kỳ ưu đãi lớn khi giới thiệu bạn bè, người thân cùng sử dụng.

  • Mỗi khách hàng sở hữu Vé Thần Kỳ khi giới thiệu bạn bè mua vé Thần Kỳ sẽ được tặng tài khoản game trị giá 50,000Đ
  • Khách hàng được giới thiệu mua Vé Thần Kỳ sẽ được tặng tài khoản game trị giá 20,000Đ

Theo đó, Khách hàng khi mua Vé Thần Kỳ sẽ được cấp một mã giới thiệu chính là số điện thoại đăng ký tài khoản thành viên tiNi.

Khách Hàng được giới thiệu vui lòng cung cấp mã giới thiệu này của người giới thiệu cho nhân viên cổng khi sử dụng Vé Thần Kỳ lần đầu tiên.

Ecode giá trị tương đương giá trị khuyên mãi sẽ được gửi vào tài khoản thành viên tiNi của người được giới thiệu và người giới thiệu khi người được giới thiệu sử dụng Vé Thần Kỳ lần đầu tiên.

Để biết thêm thông tin, khách hàng vui lòng liên hệ nhân viên trung tâm

hoặc hotline 1900 63 63 28