Địa điểm & giá vé

Hệ thống tini

Hệ thống trung tâm trải dài từ Bắc tới Nam, với những con số biết nói đầy ấn tượng!

42

Trung tâm

35

Trung tâm

2000

Điểm bán

> 12.000.000

khách hàng/ năm